Open Close
Reference
Citation
Scott, K., Axel, R. (2001.4.25). Gr genes. 
FlyBase ID
FBrf0137428
Publication Type
Personal communication to FlyBase
Abstract
PubMed ID
PubMed Central ID
Text of Personal Communication
[FlyBase curator comment: data taken from web page
http://cpmcnet.columbia.edu/dept/neurobeh/axel/gr.html on 25.4.2001]
NEWLY IDENTIFIED GRs
Gr2B1
MDTLRALEPLHRACQVCNLWPWRLAPPPDSEGILLRRSRWLELYGWTVLIAATSFTVYGLFQESSVEEKQD
SESTISSIGHTVDFIQLVGMRVAHLAALLEALWQRQAQRGFFAELGEIDRLLSKALRVDVEAMRINMRRQTS
RRAVWILWGYAVSQLLILGAKLLSRGDRFPIYWISYLLPLLVCGLRYFQIFNATQLVRQRLDVLLVALQQLQ
LHQKGPAVDTVLEEQEDLEEAAMDRLIAVRLVYQRVWALVALLNRCYGLSMLMQVGNDFLAITSNCYWM
FLNFRQSAASPFDILQIVASGVWSAPHLGNVLVLSLLCDRTAQCASRLALCLHQVSVDLRNESHNALITQFS
LQLLHQRLHFSAAGFFNVDCTLLYTIVGATTTYLIILIQFHMSESTIGSDSNGQ
Gr8D1
MSGHLGRVLQFHLRLYQVLGFHGLPLPGDGNPARTRRRLMAWSLFLLISLSALVLACLFSGEEFLYRGDMF
GCANDALKYVFAELGVLAIYLETLSSQRHLANFWWLHFKLGGQKTGLVSLRSEFQQFCRYLIFLYAMMAA
EVAIHLGLWQFQALTQHMLLFWSTYEPLVWLTYLRNLQFVLHLELLREQLTGLEREMGLLAEYSRFASETG
RSFPGFESFLRRRLVQKQRIYSHVYDMLKCFQGAFNFSILAVLLTINIRIAVDCYFMYYSIYNNVINNDYYLIV
PALLEIPAFIYASQSCMVVVPRIAHQLHNIVTDSGCCSCPDLSLQIQNFSLQLLHQPIRIDCLGLTILDCSLLTR
MACSVGTYMIYSIQFIPKFSNTYM
Gr10B1
MQRTHLEFEFKNAPQEPKRPFEFFMYFKFCLINLMMMIQVCGIFAQYGEVGKGSVSQVRVHFAIYAFVLWN
YTENMADYCYFINGSVLKYYRQFNLQLGSLRDEMDGLRPGGMLLHHCCELSDRLEELRRRCREIHDLQRE
SFRMHQFQLIGLMLSTLINNLTNFYTLFHMLAKQSLEEVSYPVVVGSVYATGFYIDTYIVALINEHIKLELEAV
ALTMRRFAEPREMDERLTREVRNKIFSFLATTLEIMIQIWLSFFANFDDVTPYRKCENRPKNLFFKIRQKVIGI
VSSGKLKLLVSLRFFIIDNRLILNLHKYLAIKLNFLNLIQIEHLSLELLNYQPPMLCGLLHLDRRLVYLIAVTAF
SYFITLVQFDLYLRKKS
Gr10B2
MRVGKLCRLALRFWMGLILVLGFSSHYYNPTRRRLVYSRILQTYDWLLMVINLGAFYLYYRYAMTYFLEG
MFRRQGFVNQVSTCNVFQQLLMAVTGTWLHFLFERHVCQTYNELSRILKHDLKLKEHSRFYCLAFLAKVY
NFFHNFNFALSAIMHWGLRPFNVWDLLANLYFVYNSLARDAILVAYVLLLLNLSEALRLNGQQEHDTYSDL
MKQLRRRERLLRIGRRVHRMFAWLVAIALIYLVFFNTATIYLGYTMFIQKHDALGLRGRGLKMLLTVVSFL
VILWDVVLLQVICEKLLAEENKICDCPEDVASSRTTYRQWEMSALRRAITRSSPENNVLGMFRMDMRCAFA
LISCSLSYGIIIIQIGYIPG
Gr28A2
MAFKLWERFSQADNVFQALRPLTFISLLGLAPFRLNLNPRKEVQTSKFSFFAGIVHFLFFVLCFGISVKEGDS
IIGYFFQTNITRFSDGTLRLTGILAMSTIFGFAMFKRQRLVSIIQNNIVVDEIFVRLGMKLDYRRILLSSFLISLG
MLLFNVIYLCVSYSLLVSATISPSFVTFTTFALPHINISLMVFKFLCTTDLARSRFSMLNEILQDILDAHIEQLS
ALELSPMHSVVNHRRYSHRLRNLISTPMKRYSVTSVIRLNPEYAIKQVSNIHNLLCDICQTIEEYFTYPLLGIIA
ISFLFILFDDFYILEAILNPKRLDVFEADEFFAFFLMQLIWYIVIIVLIVEGSSRTILHSSYTAAIVHKILNITDDPE
LRDRLFRLSLQLSHRKVLFTAAGLFRLDRTLIFTVN FLQITGAATCYLIILIQF
Gr28A4
MIRCGLDIFRGCRGRFRYWLSARDCYDSISLMVAIAFALGITPFLVRRNALGENSLEQSWYGFLNAIFRWLL
LAYCYSYINLRNESLIGYFMRNHVSQISTRVHDVGGIIAAVFTFILPLLLRKYFLKSVKNMVQVDTQLERLRS
PVNFNTVVGQVVLVILAVVLLDTVLLTTGLVCLAKMEVYASWQLTFIFVYELLAISITICMFCLMTRTVQRRI
TCLHKFDFATMSALRRVRKYFISSQVYEALRPLFFLTFLYGLTPFHVVRRKMGESYLKMSCFGVFNIFIYIC
LCGFCYISSLRQGESIVGYFFRTEISTIGDRLQIFNGLIAGAVIYTSAILKRCKLLGTLTILHSLDTNFSNIGVRV
KYSRIFRYSLLVLIFKLLILGVYFVGVFRLLVSLDVTPSFCVCMTFFLQ
Gr33C1
MKRKAVEVIGLIPLNRQQSETNFILDYAMMCIVPIFYVACYLLINLSHIIGLCLLDSCNSVCKLSSHLFMHLGA
FLYLTITLLSLYRRKEFFQQFDARLNDIDAVIQKCQRVAEMDKVKVTAVKHSVAYHFTWLFLFCVFTFALY
YDVRSLYLTFGNLAFIPFMVSSFPYLAGSIIQGEFIYHVSVISQRFEQINMLLEKINQEARHRHAPLTVFDIESE
GKKERKTVTPITVMDGRTTTGFGNENKFAGEMKRQEGQQKNDDDDLDTSNDEDEDDFDYDNATIAENTGN
TSEANLPDLFKLHDKILALSVITNGEFGPQCVPYMAACFVVSIFGIFLETKVNFIVGGKSRLLDYMTYLYVIW
SFTTMMVAYIVLRLCCNANNHSKQSAMIVHEIMQKKPAFMLSNDLFYNKMKSFTLQFLHWEGFFQFNGVG
LFALDYTFIFSTVSAATSYLIVLLQFDMTAILRNEGLMS
Gr36B2
MVDWVVLLLKAVHIYCYLIGLSNFEFDCRTGRVFKSRRCTIYAFMANIFILITIIYNFTAHGDTNLLFQSANKL
HEYVIIIMSGLKIVALITVLNRWLQRGQMMQLVKDVIRLYMINPQLKSMIRWGILLKAFISFAIELLQVTLSVD
ALDRQGTAEMMGLLVKLCVSFIMNLAISQHFLVILLIRAQYRIMNAKLRMVIEESRRLSFLQLRNGAFMTRC
CYLSDQLEDIGEVQSQLQSMVGQLDEVFGMQGLMAYSEYYLSIVGTSYMSYSIYKYGPHNLKLSAKTSIIVC
ILITLFYLDALVNCNNMLRVLDHHKDFLGLLEERTVFASSLDIRLEESVSFESLQLQLARNPLKINVMGMFPI
TRGSTAAMCASVIVNSIFLIQFDME
Gr36B3
MDLESFLLGAVYYYGLFIGLSNFEFDWNTGRVFTKKWSTLYAIALDSCIFALYIYHWTGNTNIVNAIFGRAN
MLHEYVVAILTGLRIVTGLFTLILRWYQRCKMMDLASKVVRMYVARPQVRRMSRWGILTKFIFGSITDGLQ
MAMVLSAMGSRVDSQFYLGLGLQYWMFVILNMAMMQQHMIMLFVRTQFQLINTELRQVIDEAKDLLLSP
RHQGVFMTKCCSLADQIENIARIQSQLQTIMNQMEEVFGIQGAMTYGGYYLSSVGTCYLAYSILKHGYENLS
MTLSTVILAYSWCFFYYLDGMLNLSVMLHVQDDYWEMLQILGKRTIFVGLDVRLEEAVST
Gr59C1
MIKLYFRYSLAIGITSQQFSNRKFFSTLFSRTYALIANIVTLIMLPIVMWQVQLVFQQKKTFPKLILITNNVREA
VSFLVILYTVLSRGFRDTAFKEMQPLLLTLFREEKRCGFKGIGGVRRSLRILLFVKFFTLSWLCVTDVLFLLY
STDALIWVNVLRFFFKCNTNNILEMVPMGYFLALWHIARGFDCVNRRLDQIVKSKSTRKHRELQHLWLLHA
CLTKTALNINKIYAPQMLASRFDNFVNGVIQAYWGAVFTFDLSTPFFWVVYGSVQYHVRCLDYYLIDNMCD
VAVEYHDSAKHSWSEVRWTKEVSAFGSILLYICMLMQLLSFQISSYVIYANSTKLQLWSCGLFQANRSMWF
AMISSVLYYILVLLQFHLVMRK*
Gr61D1
MSRTSDDIRKHLKVRRQKQRAILAMRWRCAQGGLEFEQLDTFYGAIRPYLCVAQFFGIMPLSNIRSRDPQD
VKFKVRSIGLAVTGLFLLLGGMKTLVGANILFTEGLNAKNIVGLVFLIVGMVNWLNFVGFARSWSHIMLPW
SSVDILMLFPPYKRGKRSLRSKVNVLALSVVVLAVGDHMLYYASGYCSYSMHILQCHTNHSRITFGLYLEK
EFSDIMFIMPFNIFSMCYGFWLNGAFTFLWNFMDIFIVMTSIGLAQRFQQFAARVGALEGRHVPEALWYDIR
RDHIRLCELASLVEASMSNIVFVSCANNVYVICNQALAIFTKLRHPINYVYFWYSLIFLLARTSLVFMTASKI
HDASLLPLRSLYLVPSDGWTQEVQRFADQLTSEFVGLSGYRLFCLTRKSLFGMLATLVTYELMLLQIDAKS
HKGLRCA
Gr63F1
MRPSGEKVVKGHGQGNSGHSLSGMANYYRRKKGDAVFLNAKPLNSANAQAYLYGVRKYSIGLAERLDAD
YEAPPLDRKKSSDSTASNNPEFKPSVFYRNIDPINWFLRIIGVLPIVRHGPARAKFEMNSASFIYSVVFFVLLA
CYVGYVANNRIHIVRSLSGPFEEAVIAYLFLVNILPIMIIPILWYEARKIAKLFNDWDDFEVLYYQISGHSLPLK
LRQKAVYIAIVLPILSVLSVVITHVTMSDLNINQVVPYCILDNLTAMLGAWWFLICEAMSITAHLLAERFQKA
LKHIGPAAMVADYRVLWLRLSKLTRDTGNALCYTFVFMSLYLFFIITLSIYGLMSQLSEGFGIKDIGLTITAL
WNIGLLFYICDEAHYASVNVRTNFQKKLLMVELNWMNSDAQTEINMFLRATEMNPSTINCGGFFDVNRTLF
KGLLTTMVTYLVVLLQFQISIPTDKGDSEGANNITVVDFVMDSLDNDMSLMGASTLSTTTVGTTLPPPIMKL
KGRKG
Gr64A2
MPVRKVSSKFAEDLTFTWFSVRSYYALVTILFFGVSSGYMVAFVTSVSFNFDSVETLVFYLSIFLISLSFFQL
ARKWPEIAQSWQLVEAKLPPLKLPKERRSLAQHINMITIVATTCSLVEHIMSMLSMGYYVNSCPRWPDRPID
SFLYLSFSSVFYFVDYTRFLGIVGKVVNVLSTFAWNFNDIFVMAVSVALAARFRQLNDYMMREARLPTTV
DYWMQCRINFRNLCKLCEEVDDAISTITLLCFSNNLYFICGKILKSMQAKPSIWHALYFWFSLVYLLGRTLIL
SLYSSSINDESKRPLVIFRLVPREYWCDELKRFSEEVQMDNVALTGMKFFRLTRGVVISVAGTIVTYELILLQ
FNGEEK
Gr64A3
MELSRSDKEAFLSDGSFHQAVGRVLLVAEFFAMMPVKGVTGKHPSDLSFSWRNIRTCFSLLFIASSLANFG
LSLFKVLNNPISFNSIKPIIFRGSVLLVLIVALNLARQWPQLMMYWHTVEKDLPQYKTQLTKWKMGHTISMV
MLLGMMLSFAEHILSMVSAINYASFCNRTADPIQNYFLRTNDEIFFVTSYSTTLALWGKFQNVFSTFIWNYM
DLFVMIVSIGLASKFRQLNDDLRNFKGMNMAPSYWSERRIQYRNICILCDKMDDAISLITMVSFSNNLYFIC
VQLLRSLNTMPSVAHAVYFYFSLIFLIGRTLAVSLYSSSVHDESRLTLRYLRCVPKESWCPEVKRFTEEVISD
EVALTGMKFFHLTRKLVLSVAGTIVTYELVLIQFHEDNDLWDCDQSYYS
Gr66C1
MDNMAQAEDAVQPLLQQFQQLFFISKIAGILPQDLEKFRSRNLLEKSRNGMIYMLSTLILYVVLYNILIYSFG
EEDRSLKASQSTLTFVIGLFLTYIGLIMMVSDQLTALRNQGRIGELYERIRLVDERLYKEGCVMDNSTIGRRIR
IMLIMTVIFELSILVSTYVKLVDYSQWMSLLWIVSAIPTFINTLDKIWFAVSLYALKERFEAINATLEELVDTHE
KHKLWLRGNQEVPPPLDSSQPPQYDSNLEYLYKELGAIDAASRKPPPPPLATNMVHESELGNAAKVEEKLN
NLCQVHDEICEIGKALNELWSYPILSLMAYGFLIFTAQLYFLYCATQYQSIPSLFRSAKNPFITVIVLSYTSGK
CVYLIYLSWKTSQASKRTGISLHKCGVVADDNLLYEIVNHLSLKLLNHSVDFSACGFFTLDMETLYGVSGGI
TSYLIILIQFNLAAQQAKEAIQTFNSLNDTAGLVGAATDMDNISSTLRDFVTTTMTPAV
Gr92D1
MFEFLHQMSAPKLSTSILRYIFRYAQFIGVIFFCLHTRKDDKTVFIRNWLKWLNVTHRIITFTRFFWVYIASISI
KTNRVLQVLHGMRLVLSIPNVAVILCYHIFRGPEIIDLINQFLRLFRQVSDLFKTKTPGFGGRRELILILLNLISF
AHEQTYLWFTIRKGFSWRFLIDWWCDFYLVSATNIFIHINSIGYLSLGVLYSELNKYVYTNLRIQLQKLNTSG
SKQKIRRVQNRLEKCISLYREIYHTSIMFHKLFVPLLFLALIYKVLLIALIGFNVAVEFYLNSFIFWILLGKHVL
DLFLVTVSVEGAVNQFLNIGMQFGNVGDLSKFQTTVSQFIFIDFIPI
Gr98A1
MVAQKSRLLARAFPYLDIFSVFALTPPPQSFGHTPHRRLRWYLMTGYVFYATAILATVFIVSYFNIIAIDEEV
LEYNVSDFTRVMGNIQKSLYSIMAIANHLNMLINYRRLGGIYKDIADLEMDMDEASQCFGGQRQRFSFRFR
MALCVGVWMILMVGSMPRLTMTAMGPFVSTLLKILTEFVMIMQQLKSLEYCVFVLIIYELVLRLRRTLSQL
QEEFQDCEQQDMLQALCVALKRNQLLLGRIWRLEGDVGSYFTPTMLLLFLYNGLTILHMVNWAYINKFLYD
SCCQYGPEYCLFVLLVYELILRTRHVLEQLKDDLEDFDCGARIQELCVTLKQNQLLIGRIWRLVDEIGAYFR
WSMTLLFLYNGLTILHVVNWAIIRSIDPNDCCQLMSFHFSLNMEANRSRLLAAARPYIQIYSIFGLTPPIQFFT
RTLHKRRRGIVILGYACYLISISLMVIYECYANIVALQKDIHKFHAEDSSKVMGNTQKVLVVAMFVWNQLNI
LLNFRRLARIYDDIADLEIDLNNASSGFVGQRHWWRFRFRLALSVGLWIVLLVGLTPRFTLVALGPYLHWTN
KVLTEIILIMLQLKCTEYCVFVLLIYELILRGRHILQQISVELEGNQSRDSVQELCVALKRNQLLAGRIWGLVN
EVSLYFTLSLTLLFLYNELTILQIVNWALIKSVNPNECCQYTEDYLILKMGLREYSLQMEHLKLIFTCGGLFDI
NLKFFGGVKLKL
Gr98A2
MEAKRSRLLTTARPYLQVLSLFGLTPPAEFFTRTLRKRRRFCWMAGYSLYLIAILLMVFYEFHANIVSLHLEI
YKFHVEDFSKVMGRTQKFLIVAIATCNQLNILLNYGRLGLIYDEIANLDLGIDKSSKNFCGKSHWWSFRLRLT
LSIGLWMVIIIGVIPRLTLGRAGPFFHWVNQVLTQIILIMLQLKGPEYCLFVLLVYELILRTRHVLEQLKDDLED
FDCGARIQELCVTLKQNQLLIGRIWRLVDEIGAYFRWSMTLLFLYNGLTILHVVNWAIIRSIDPNDCCQLSEE
Gr2940.1
MFRPSGSGYRQKWTGLTLKGALYGSWILGVFPFAYDSWTRTLRRSKWLIAYGFVLNAAFILLVVTNDTESE
TPLRMEVFHRNALAEQINGIHDIQSLSMVSIMLLRSFWKSGDIERTLNELEDLQHRYFRNYSLEECISFDRFV
LYKGFSVVLELVSMLVLELGMSPNYSAQFFIGLGSLCLMLLAVLLGASHFHLAVVFVYRYVWIVNRELLKL
VNKMAIGETVESERMDLLLYLYHRLLDLGQRLASIYDYQMVMVMVSFLIANVLGIYFFIIYSISLNKSLDFKI
LVFVQALVINMLDFWLNVEICELAERTGRQTSTILKLFNDIENIDEKLERSVSFTSQHYCETDFALFCSHRRL
RFHHCGLFYVNYEMGFRMAITSFLYLLFLIQFDYWNL
Gr2940.2
MVKQAEDREHGIMLDVFQRNALLYQISSLMGVVGVVSICTVHLRTLWRSKHLEEIYNGLMLLEAKYFCSNA
VECPAFDGYVIQKGVVIVVGLLAPWMVHFGMPDSKLPVLNVLVVSMVKLGTLLLALHYHLGVVIIYRFVWL
INRELLSLVCSLRGNHKGSSSRVRFLLKLYNKLVNLYSKLADCYDCQTVLMMAIFLAANIIVCFYMIVYRISL
SKMSFFVMLIMFPLAIANNFMDFWLSMKVCDLLQKTGRQTSMILKLFNDIENMDKDLEISISDFALYCSHRR
FKFLHCGLFHVNREMGFKMFVASVLYLLYLVQF
Gr2940.3
MFASRSDLQSRLCWIILKATLYSSWFLGVFPYRFDSRNGQLKRSRFLLFYGLILNFFLLLKMVCSGGQKLGI
PEAFARNSVLENTHYTTGMLAVFSCVVIHFLNFWGSTRVQDLANELLVLEYQQFASLNETKCPKFNSFVIQK
WLSVIGLLLSYLSIAYGLPGNNFSVEMVLINSLVQFSFNCNIMHYYIGVLLIYRYLWLINGQLLEMVTNLKLD
CSVDSSRIRKYLSLYRRLLELKGYMVATYEYHMTLVLTTGLASNFLAIYSWIVLDISMNINFIYLLIFPLFLLV
NVWNLWLSIAASDLAENAGKSTQTVLKLFADLEVKDIELERSVSVNSNRYKQVNEFALLCGHCQFNFHVCG
LFTINYKMGFQMIITSFLYLIYMIQFD
Gr2940.4
MINVVIGIINVLSALIVHFMNFWGSRKVGEICNELLILEYQDFEGLNGRNCPNFNCFVIQKCLTILGQLLSFFTL
NFALPGLEFHICLVLLSCLMEFSLNLNIMHYHVGVLLIYRYVWLINEQLKDLVSQLKLNPETDFSRIHQFLSL
YKRLLELNRKLVIAYEYQMTLFIIAQLSGNIVVIYFLIVYGLSMRTYSIFLVAFPNSLLINIWDFWLCIAACDLT
EKAGDETAIILKIFSDLEHRDDKLEKFRFQLCGLFSMNCRMGFKMIITTFLYLVYLVQFDYMNL*
Gr2940.5
MSQPKRIHRICKGLARFTIRATLYGSWVLGLFPFTFDSRKRRLNRSKWLLAYGLVLNLTLLVLSMLPSTDDH
NSVKVEVFQRNPLVKQVEELVEVISLITTLVTHLRTFSRSSELVEILNELLVLDKNHFSKLMLSECHTFNRYVI
EKGLVIILEIGSSLVLYFGIPNSKIVVYEAVCIYIVQLEVLMVVMHFHLAVIYIYRYLWIINGQLLDMASRLRRG
DSVDPDRIQLLLWLYSRLLDLNHRLTAIYDIQVTLFMATLFSVNIIVGHVLVICWINITRFSLLVIFLLFPQALII
NFWDLWQGIAFCDLAESTGKKTSMILKLFNDMENMDQETERRVSEYMFQNLMYFKYFKHPLIFVAEFTLF
CSHRRLKVCHLGLLDINYEMGFRMIITNILYVVFLVQFDYMNL
PREVIOUSLY REPORTED GRs (Clyne, et al. 2000)
Gr21D1
MGVMPIHRNPPEKNLPRTGYSWGSKQVMWAIFIYSCQTTIVVLVLRERVKKFVTSPDKRFDEAIYNVIFISLL
FTNFLLPVASWRHGPQVAIFKNMWTNYQYKFFKTTGSPIVFPNLYPLTWSLCVFSWLLSIAINLSQYFLQPD
FRLWYTFAYYPIIAMLNCFCSLWYINCNAFGTASRALSDALQTTIRGEKPAQKLTEYRHLWVDLSHMMQQL
GRAYSNMYGMYCLVIFFTTIIATYGSISEIIDHGATYKEVGLFVIVFYCMGLLYIICNEAHYASRKVGLDFQTK
LLNINLTAVDAATQKEVEMLLVAINKNPPIMNLDGYANINRELITTNISFMATYLVVLLQFKITEQRRIGQQQA
Gr22B1
MFQPRRGFSCHLAWFMLQTTLYASWLLGLFPFTFDSRRKQLKRSRWLLLYGFVLHSLAMCLAMSSHLAS
KQRRKYNAFERNPLLEKIYMQFQVTTFFTISVLLLMNVWKSNTVRKIANELLTLEGQVKDLLTLKNCPNFNC
FVIKKHVAAIGQFVISIYFCLCQENSYPKILKILCCLPSVGLQLIIMHFHTEIILVYRYVWLVNETLEDSHHLSSS
RIHALASLYDRLLKLSELVVACNDLQLILMLIIYLIGNTVQIFFLIVLGVSMNKRYIYLVASPQLIINFWDFWLN
IVVCDLAGKCGDQTSKVLKLFTDLEHDDEELERS
LNEFAWLCTHRKFRFQLCGLFSINHNMGFQMIITSFLYLVYLLQFDFMNLC
Gr23A1a
MKTLECLTRRFLEVIFSVLALVPLPPISQLGWLFLSLAIRCCWIVYFIYLLDVAISFSWVAIENVGNAVGTMLF
VGNSVLGFALLLESVLKQKTHSQLEDLRVQTELQLQRLGMFGRSRHAAYLLPLIGVQFTCDLVRLATNFGE
TVSPVFCISLPLMWLLRYRYVQLVQHVMDLNQRSIHLRRSLLSMASGNDLWQPYGVQECLQLQTLRTTYE
RIFECYETFSDCYGWGMLGLHLLTSFQFVTNAYWMIMGIYDGGNVRSLIFNGATGIDFGTPIATLFWHGDSG
AENGRQIGCLISKLVKPQGSKLYNDLVSEFSLQTLHQRFVVTAKDFFSLNLHLLSSMFAAVVTYLVILIQFMF
AERSSTRGSG
Gr23A1b
MFPPTRVQASSRVVLKIFHFILVAFSLRSRRLSRLVLWLQFLGWLTWFISMWTQSVIYAQTIDCTLDCSLRHI
LTFFQTVSHAFIVVTSFLDGFRIKQDQLDEPIAFEDSDPWLAFTVLAMLVPTLGVEYLVCSNAPEYAFRIRIY
HLKTLPSFLALQVQIISFILEVMKVNIRVRQTKLQLLILARELSCRWPQRKQKPQFSDQQAHRVKDLKRRYN
DLHYLFVRINGYFGGSLLTIIIVHFAIFVSNSYWLFVDIRTRPWRIYAILLNLGFIFNVALQMAAACWHCQQSY
NLGRQIGCLISKLVKPQGSKLYNDLVSEFSLQTLHQRFVVTAKDFFSLNLHLLSSMFAAVVTYLVILIQFMFA
ERSSTRGSG
Gr32D1
MPIYEQVSDYEVGPPTKTNEFYSFFVRGVVHALTIFNVYSLFTPISAQLFFSYRETDNVNQWIELLLCILTYTL
TVFVCAHNTTSMLRIMNEILQLDEEVRRQFGANLSQNFGFLVKFLVGITACQAYIIVLKIYAVQGEITPTSYIL
LAFYGIQNGLTATYIVFASALLRIVYIRFHFINQLLNGYTYGQQHRRKEGGARARRQRGDVNPNVNPALMEH
FPEDSLFIYRMHNKLLRIYKGINDCCNLILVSFLGYSFYTVTTNCYNLFVQITGKGMVSPNILQWCFAWLCLH
VSLLALLSRSCGLTTTEVSNYIGDKISIFMSVFISRPMPHPKFLQGCMPSRRSIRISGFHYQIDKFLTKSIKQEV
QFTAYGFFAIDNSTLFKIFSAVTTYLVILIQFKQLEDSKVEDPVPEQT
Gr39D1
MLYSFHPYLKYFALLGLVPWSESCAQSKFVQKVYSAILIILNAVHFGISIYFPQSAELFLSLMVNVIVFVARIV
CVTVIILQVMVHYDDYFRFCREMKYLGLRLQCELKIHVGRLKWQSYAKILALGIGFLVTVLPSIYVALSGSLL
YFWSSLLSILIIRMQFVLVLLNVELLGHHVSLLGIRLQNVLECHLMGANCTLDGNANRLCSLEFLLALKQSH
MQLHYLFTHFNDLFGWSILGTYVVLFSDSTVNIYWTQQVLVEVYEYKYLYATFSVFVPSFFNILVFCRCGEF
CQRQSVLIGSYLRNLSCHPSIGRETSYKDLLMEFILQVEQNVLAINAEGFMSTDNSLLMS
ILAAKVTYLIVLMQFSSV
Gr39D2a
MGTRNRKLLFFLHYQRYLGLTNLDFSKSLHIYWLHGTWSSTAIQIVVVGVFMAALLGALAESLYYMETKSQ
TGNTFDNAVILTTSVTQLLANLWLRSQQKSQVNLLQRLSQVVELLQFEPYAVPQFRWLYRIWLLVCLIYGA
MVTHFGINWLTTMQISRVLTLIGFVYRCVLANFQFTCYTGMVVILKKLLQVQVKQLEHLVSTTTISMAGVAG
CLRTHDEILLLGQRELIAVYGGVILFLFIYQVMQCILIFYISNLEGFHSSNDLVLIFCWLAPMLFYLILPLVVNDI
HNQANKTAKMLTKVPRTGTGLDRMIEKFLLKNLRQKPILTAYGFFALDKSTLFKLFTAIFTYMVILVQFKEM
ENSTKSINKF
Gr39D2b
MDFQPGELCAYYRLCRYLGIFCIDYNPTKKKFRLRRSVLCYIVHFALQAYLVGCISVMVTYWRRCFKSELT
TTGNHFDRLVMVIALGILVVQNAWLIWLQAPHLRIVRQIEFYRRNHLANVRLLLPKRLLWLIIATNVVYMAN
FIKTCIFEWLTDASRLFVITSLGFPLRYLVTSFTMGTYFCMVHIVRLVLDWNQSQINAIIDESADLKMTSPNRL
RLRVCLEMHDRLMLLCNDEISLVYGFIAWLSWMFASLDVTGVIYLTMVIQTKKSIVLKLITNVVWLSPTFMT
CAASFMSNRVTIQANKTAKMLTKVPRTGTGLDRMIEKFLLKNLRQKPILTAYGFFALDKSTLFKLFTAIFTY
MVILVQFKEMENSTKSINKF
Gr39D2c
MKRNAFEELRVQLRTLKWLGVLRFTIDFNKCLVRENASEERSAWLYLIGVVGITCSLIVYSTYFPSHFIMGK
HNTTGNCYALINIRSCSIVTMLIYTQLYIQRFRFVALLQSILRFNQISGSHREEGRFAFYYYTHLSLLIICMLNY
AYGYWTAGVRLTTIPIYLLQYGFSYLFLGQVVVLFACIQQILLSILKYYNQVVLKNIKSSKESREFYYNFCKY
NQVIWLSYTEINHCFGLLLLLVTGLILLITPSGPFYLVSTIFEGRFRQNWQFSLMSFTAILWSLPWIVLLVLAM
GRNDVQKEANKTAKMLTKVPRTGTGLDRMIEKFLLKNLRQKPILTAYGFFALDKSTLFKLFTAIFTYMVILV
QFKEMENSTKSINKF
Gr39D2d
MSKVCRDLRIYLRLLHIMGMMCWHFDSDHCQLVATSGSERYAVVYAGCILVSTTAGFIFALLHPSRFHIAIY
NQTGNFYEAVIFRSTCVVLFLVYVILYAWRHRYRDLVQHILRLNRRCASSCTNQQFLHNIILYGMLTILCFGN
YLHGYTRAGLATLPLALCMLVYIFAFLVLCLLLMFFVSLKQVMTAGLIHYNQQLCQGDLISGLRGRQQILKL
CGGELNECFGLLMLPIVALVLLMAPSGPFFLISTVLEGKFRPDECLIMLLTSSTWDTPWMIMLVLMLRTNGI
SEEANKTAKMLTKVPRTGTGLDRMIEKFLLKNLRQKPILTAYGFFALDKSTLFKLFTAIFTYMVILVQFKEM
ENSTKSINKF
Gr43C1
MKSATSKVVTALDVSVVVMAIVSGVYCGLFSLNDTLELNDRLNKIDNTLNAYNNFRRDRWRALGMAAVSL
LAISILVGLDVGTWMRIAQDMNIAQSDTELNVHWYIPFYSLYFILTGLQVNIANTAYGLGRRFGRLNRMLSSS
FLAENNATSAIKPQKVSTVKNVSVNRPAMPSALHASLTKLNGETLPSEAAGDKAAARSLILNVELLKLGYFP
AKNKGLLLKSLADSHESLGKCVHLLSNSFGIAVLFILVSCLLHLVATAYFLFLELLSKRDNGYLWVQMLWIC
FHFLRLLMVVEPCHLAARESRKTIQIVCEIERKVHEPILAEAVKKFWQQLLVVDADFSACGLCRVNRTILTSF
ASAIATYLVILIQFQRTNG
Gr47A1
MAFTSSQLCSLLTKFTALNGLNTYYFDTKTNAFRVSSKLKIYCAIHHALCVLALAHMSYSTASNLRVSVTVL
TIGGTMACCVKSCWEKAQGIRNLARGLVTMEQKYFAGRPSGLLLKCRYYIKITFGSITLLRIHLIQPIYMRRL
LPSQFYLNVGAYWLLYNMLLAAVLGFYFLLWEMCRIQKLINDQMTLILARSGQRNRLKKMQHCLRLYSKL
LLLCDQFNSQLGHVAIWVLACKSWCQITFGYEIFQMVAAPKSIDLTMSMRVFVIFTYIFDAMNLFLGTDISEL
FSTFRADSQRILRETSRLDRLLSMFALKLALHPKRVVLLNVFTFDRKLTLTLLAKSTLYTICCLQNDYNKLKA
Gr58A1
MLLKFMYIYGIGCGLMPAPLKKGQFLLGYKQRWYLIYTACLHGGLLTVLPFTFPHYMYDDSYMSSNPVLK
WTFNLTNITRIMAMFSGVLLMWFRRKRILNLGENLILHCLKCKTLDNRSKKYSKLRKRVRNVLFQMLLVANLSILLG
ALILFRIHSVQRISKTAMIVAHITQFIYVVFMMTGICVILLVLHWQSERLQIALKDLCSFLNHEERNSLTLSENK
ANRSLGKLAKLFKLFAENQRLVREVFRTFDLPIALLLLKMFVTNVNLVYHGVQFGNDTIETSSYTRIVGQWV
VISHYWSAVLLMNVVDDVTRRSDLKMGDLLREFSHLELVKRDFHLQLELFSDHLRCHPSTYKVCGLFIFNK
QTSLAYFFYVLVQVLVLVQFDLKNKVEKRN
Gr58A2
MLHPKLGRVMNVVYYHSVVFALMSTTLRIRSCRKCLRLEKVSRTYTIYSFFVGIFLFLNLYFMVPRIMEDG
YMKYNIVLQWNFFVMLFLRAIAVVSCYGTLWLKRHKIIQLYKYSLIYWKRFGHITRAIVDKKELLDLQESLA
RIMIRKIILLYSAFLCSTVLQYQLLSVINPQIFLAFCARLTHFLHFLCVKMGFFGVLVLLNHQFLVIHLAINALH
GRKARKKWKALRSVAAMHLKTLRLARRIFDMFDIANATVFINMFMTAINILYHAVQYSNSSIKSNGWGILF
GNGLIVFNFWGTMALMEMLDSVVTSCNNTGQQLRQLSDLPKVGPKMQRELDYFTMQLRQNRLVYKICGIV
ELDKPACLSYIGSILSNVIILMQFDLRRQRQPINDRQYLIHLMKNKTKV
Gr58A3
MNQYFLLHTYFQVSRLIGLCNLHYDSSNHRFILNHVPTVVYCVILNVVYLLVLPFALFVLTGNIYHCPDAGM
FGVVYNVVALTKLLTMLFLMSSVWIQRRRLYKLGNDLMKMLHKFRFNLGNDCRNRCLCKGLLTSSRFVL
LTQQLLTRDSVVNCESNSSLRQAMVPYQSAAIVYALIMILLMSYVDMTVYMVEVAGNWLLVNMTQGVRE
MVQDLEVLPERNGIPREMGLMQILAAWRKLWRRCRRLDALLKQFVDIFQWQVLFNLLTTYIFSIAVLFRLWI
YLEFDKNFHLWKGILYAIIFLTHHVEIVMQFSIFEINRCKWLGLLEDVGNLWDINYSGRQCIKSSGTILSRKLE
FSLLYMNRKLQLNPKRVRRLHIVGLFDISNLTVHNMTRSIITNVLVLCQIAYKKYG
Gr59D1
MADLLKLCLRIAYAYGRLTGVINFKIDLKTGQALVTRGATLISVSTHLLIFALLLYQTMRKSVVNVMWKYAN
SLHEYVFLVIAGFRVVCVFLELVSRWSQRRTFVRLFNSFRRLYQRNPDIIQYCRRSIVSKFFCVTMTETLHII
VTLAMMRNRLSIALALRIWAVLSLTAIINVIITQYYVATACVRGRYALLNKDLQAIVTESQSLVPNGGGVFVT
KCCYLADRLERIAKSQSDLQELVENLSTAYEGEVVCLVITYYLNMLGTSYLLFSISKYGNFGNNLLVIITLCGI
VYFVFYVVDCWINAFNVFYLLDAHDKMVKLLNKRTLFQPGLDHRLEMVFENFALNLVRNPLKLHMYGLFE
FGRGTSFAVFNSLLTHSLLLIQYDVQNF
Gr59D2
MVDLVKTILLIAYWYGLAVGVSNFEVDWLTGEAIATRRTTIYAAVHNASLITLLILFNLGNNSLKSEFISARYL
HEYFFMLMTAVRISAVLLSLITRWYQRSRFIRIWNQILALVRDRPQVVRGRWYRRSIILKFVFCVLSDSLHTI
SDVSAQRKRITADLIVKLSLLATLTTIFNMIVCQYYLAMVQVIGLYKILLQDLRCLVRQAECICSIRNRRGGV
YSIQCCSLADQLDLIAERHYFLKDRLDEMSDLFQIQSLSMSLVYFFSTMGSIYFSVCSILYSSTGFGSTYWGL
LLIVLSTASFYMDNWLSVNIGFHIRDQQDELFRVLADRTLFYRELDNRLEAAFENFQLQLASNRHEFYVMGL
FKMERGRLIAMLSSVITHTMVLVQWEIQN
Gr59E1
MRSSATKGAKLKNSPRERLSSFNPQYAERYKELYRTLFWLLLISVLANTAPITILPGCPNRFYRLVHLSWMI
LWYGLFVLGSYWEFVLVTTQRVSLDRYLNAIESAIYVVHIFSIMLLTWQCRNWAPKLMTNIVTSDLNRAYTI
DCNRTKRFIRLQLFLVGIFACLAIFFNIWTHKFVVYRSILSINSYVMPNIISSISFAQYYLLLQGIAWRQRRLTE
GLERELTHLHSPRISEVQKIRMHHANLIDFTKAVNRTFQYSILLLFVGCFLNFNLVLFLVYQGIENPSMADFT
KWVCMLLWLAMHVGKVCSILHFNQSIQNEHSTCLTLLSRVSYARKDIQDTITHFIIQMRTNVRQHVVCGVIN
LDLKFLTTLLVASADFFIFLLQYDVTYEALSKSVQGNVTRY
Gr59E2
MDSSYWENLLLTINRFLGVYPSGRVGVLRWLHTLWSLFLLMYIWTGSIVKCLEFTVEIPTIEKLLYLMEFPG
NMATIAILVYYAVLNRPLAHGAELQIERIITGLKGKAKRLVYKRHGQRTLHLMATTLVFHGLCVLVDVVNYD
FEFWTTWSSNSVYNLPGLMMSLGVLQYAQPVHFLWLVMDQMRMCLKELKLLQRPPQGSTKLDACYESAF
AVLVDAGGGSALMIEEMRYTCNLIEQVHSQFLLRFGLYLVLNLLNSLVSICVELYLIFNFFETPLWEESVLLV
YRLLWLAMHGGRIWFILSVNEQILEQKCNLCQLLNELEVCSSRLQRTINRFLLQLQRSIDQPLEACGIVTLDT
RSLGGFIGVLMAIVIFLIQIGLGNKSLMGVALNRSNWVYV
Gr1F1
Could not identify in AL035632, 7301-8711
Gr2B is in AL035632, 2549..3532,3599..3667,3722..3811,3861..3950
Gr47F1
Could not identify inAC005653, 42838-44204
Gr68D1
MKIYQDIYPISKPSQIFAILPFYSGDVDDGFRFGGLGRWYGRLVALIILIGSLTLGEDVLFASKEYRLVASAQG
DTEEINRTIETLLCIISYTMVVLSSVQNASRHFRTLHDIAKIDEYLLANGFRETYSCRNLTILVTSAAGGVLAV
AFYYIHYRSGIGAKRQIILLLIYFLQLLYSTLLALYLRTLMMNLAQRIGFLNQKLDTFNLQDCGHMENWRELS
NLIEVLCKFRYITENINCVAGVSLLFYFGFSFYTVTNQSYLAFATLTAGSLSSKTEVADTIGLSCIWVLAETIT
MIVICSACDGLASEVNGTAQILARIYGKSKQFQNLIDKFLTKSIKQDLQFTAYGFFSIDNSTLFKIFSAVTTYLV
ILIQFKQLEDSKNLSRSYQLVM
Gr77E1
MPRWLQLPGMSALGILYSLTRVFGLMATANWSPRGIKRVRQSLYLRIHGCVMLIFVGCFSPFAFWCIFQRM
AFLRQNRILLMIGFNRYVLLLVCAFMTLWIHCFKQAEIIGCLNRLLKCRRRLRRLMHTRKLKDSMDCLATK
GHLLEVVVLLSSYLLSMAQPIQILKDDPEVRRNFMYACSLVFVSVCQAILQLSLGMYTMAILFLGHLVRHSN
LLLAKILADAEHIFESSQKAGFWPNRQELYKGQQKWLALELWRLLHVHHQLLKLHRSICSLCAVQAVCFLG
FVPLECTIHLFFTYFMKYSKFILRKYGRSFPLNYFAIAFLVGLFTNLLLVILPTYYSERRFNCTREIIKGGGLAF
PSRITVKQLRHTMHFYGLYLKNVEHVFAVSACGLFKLNNAILFCIVGAILEYLMILIQFDKVLN
PREVIOUSLY REPORTED PARTIAL GR SEQUENCES
Predicted proteins are extended where possible; extended sequence information
is highlighted
in black
Gr28A1
Gr57B1
MAVLYFFREPETVFDCAAFICILQFLMGCNGFGIRRSTFRISWASRIYSMSVAIAAFCCLFGS
LSVLLAEEDIRERLAKADNLVLSISALELLMSTLVFGVTVISLQVFARRHLGIYQRLAALDAR
LMSDFGANLNYRKMLRKNIAVLGIVTTIYLMAINSAAVQVASGHRALFLLFALCYTIVTGGPHFTG
YVHMTLAEMLGIRFRLLQQLLQPEFLNWRFPQLHVQELRIRQVVSMIQELHYLIQEINRVYALSLWAAMAH
DLAMSTSELYILFGQSVGIGQQNEEENGSCYRMLGYLALVMIPPLYKLLIAPFYCDRTIYEARRCLRLVEKLD
DWFPQKSSLRPLVESLMSWRIQAKIQFTSGLDVVLSRKVIGLFTSILVNYLLILIQFAMTQKMG
EQIEQQKIALQEWIGF
Gr65C1
MRVHQRQSAVIIQMGHPPFMSLKGGKSGFGSIVWPSAMREVNLLNRFTRQFLFLIVLVTQICGVATFVYNS
KAQCFRQSGFLRFYSSLVLIFLALFLIVTTSKMFHNLQAVWPYVVGSVIILVVRIHGLLESAEIVELLNQMLRI
MRQVNLMARHPNLFRLKHLLLLLLALQNLLRSLNTIVGISNHSAEAYDSFLNSVILLIILAVLLSFLLQITINIC
LFVVLIATYSELHHCTRRISNDMDKLRLHSVHESGQFMVLVKQLQGITEKLIRLRQNVFHITVRIIRHFRFHW
LCAIIYGLLPFFSLTAKDQNGFNFLIISALNIIFQWTIFAILSRES
Gr93F1
MTGKRAESWSRLLLLWLYRCARGLLVLSSSLDRDKLQLKATKQGSRNRFLHILWRCIVVMI
YAGLWPMLTSAVIGKRLESYADVLALAQSMSVSILAVISFVIQARGENQFREVLNRYLALYQ
RICLTTRLRHLFPTKFVVFFLLKLFFTLCGCFHEIIPLFENSHFDDISQMVGTGFGIYMWLGTL
CVLDACFLGFLVSGILYEHMANNIIAMLKRMEPIESQDERYRMTKYRRMQLLCDFADELDE
CAAIYSELYHVTNSFRRILQWQILFYIYLNFINICLMLYQYILHFLNDDEVVFVSIVMAFVKLA
NLVLLMMCADYTVRQSEVPKKLPLDIVCSDMDERWDKSVSLLLFETFLGQLQTQRLEIKVLGFF
HLNNEFILLILSAIISYLFILIQFGITGGFEASEDIKNFAD
Gr93F2
MQFWFGEELINLVNRFLQLFRRMQSLTNSPKNRFGDRAEFLLMFSKVFSLLFVFMAFRLML
SPWFLLTLVCDLYTSVGTGMITHLCFVGYLSIGVLYRDLNNYVDCQLRAQLRSLNGENNSFR
NNPQPTRQAISNLDKCLYLYDEIHQVSRSFQQLFDLPLFLSLAQSLLAMSMVSYHAILRRQY
SFNLWGLVIKLLIDVVLLTMSVHSAVNGSRLIRRLSFENFYVTDSQSYHQKVSPGAIILRIKYN
TFPILQLELFLGRLQHQELRVFPLGLFEVSNELTLFFLSAMVTYLVFLVQ
Gr93F3
MIERLKKVSLPALSAFILFCSCHYGRILGVICFDIGQRTSDDSLVVRNRHQFKWFCLSCRLIS
VTAVCCFCAPYVADIEDPYERLLQCFRLSASLICGICIIVVQVCYEKELLRMIISFLRLFRRVR
RLSSLKRIGFGGKREFFLLLFKFICLVYELYSEICQLWHLPDSLSLFATLCEIFLEIGSLMIIHIG
FVGYLSVAALYSEVNSFARIELRRQLRSLERPVGGPVGRKQLRIVEYRVDECISVYDEIERVG
RTFHRLLELPVLIILLGKIFATTILSYEVIIRPELYARKIGMWGLVVKSFADVILLTLAVHEAVS
SSRMMRRLSLENFPITDHKAWHMKVSDLMVFLIKCIFFSRLQWEMFLSRLNFFEFRVRPLGLFE
VSNEVILLFLSSMITYFTYVVQ
Gr93F4
MSFYARFLSLVCFRLRKQKDNNVWLEEIWSNRSRWKWISVTLRIVPLCIYAFTYAEWISNRM
LITEKFLHSCSLVVSIPCYLSIIHLKICHGPEVTKLVNQYLHIFRLGTLDIRRRSQFGGGRELFLLILSVCCQ
IHEYVFILVIASRLCGFQHIIWWVSYTYVFIICNSIMCFGFIWHLSLGVLYAELNDNLRFESGFQTAFLRKQQRI
RVQKSMALFKEISSVVTSLQDIFNVHLFLSALLTLLQVLVVWYKMIIDLGFSDFRIWSFSLKNLIQTLLPVLAI
QEAANQFKQTRERALDIFLVGKSKHWMKSVSKLINQGILQLIGLFNVSNELFLIIVSAMFCYLVFVTQC
VIVYRRRYVI
Gr94E1
MDFTSDYAHRRMVKFLTIILIGFMTVFGLLANRYRAGRRERFRFSKANLAFASLWAIAFSLVYGRQ
IYKEYQEGQINLKDATTLYSYMNITVAVINYVSQMIISDHVAKVLSKVPFFDTLKEFRLDSRSLYI
SIVLALVKTVAFPLTIEVAFILQQRRQHPEMSLIWTLYRLFPLIISNFLNNCYFGAMVVVKEILYA
LNRRLEAQLQEVNLLQRKDQLKLYTKYYRMQRFCALADELDQLAYRYRLIYVHSGKYLTPMSLSMI
LSLICHLLGITVGFYSLYYAIADTLIMGKPYDGLGSLINLVFLSISLAEITLLTHLCNHLLVATRR
SAVILQEMNLQHADSRYRQAVHGFTLLVTVTKYQIKPLGLYELDMRLISNVFSAVASFLLILVQADLSQRFKMQ
Gr97D1
MRFLRRQTRRLRSIWQRSLPVRFRRGKLHTQLVTICLYATVFLNILYGVYLGRFSFRRKKFVFSKGLTI
YSLFVATFFALFYIWNIYNEISTGQINLRDTIGIYCYMNVCVCLFNYVTQWEKTLQIIRFQNSVPLFKVLDSLDI
SAMIVWRAFIYGLLKIVFCPLITYITLILYHRRSISESQWTSVTTTKTMLPLIVSNQINNCFFGGLVLANLIFAA
VNRKLHGIVKEANMLQSPVQMNLHKPYYRMRRFCELADLLDELARKYGFTASRSKNYLRFTDWS
MVLSMLMNLLGITMGCYNQYLAIADHYINEEPFDLFLAIVLVVFLAVPFLELVMVARISNQT
LVEVIVI
Gr98B1
Gr98B2
AC007817 10695-10784 contains no sequence information
Gr98B3
AC007817 45189-45284 contains no open reading frame
Gr98B4
AC007817 39658-39765 contain no open reading frame
GrLU1=Gr36B1
MFDWVGLLLKVLYYYGQIIGLINFEIDWQRGRVVAAQRGILFAIAINVLICMVLLLQISKKFNL
DVYFGRANQLHQYVIIVMVSLRMASLNRWRQRAQLMRLVECVLRLFLKKPHVKQMSRWAILVKF
SVGVVSNFLQMAISMESLDRLGFNEFVGMASDFWMSAIINMAISQHYLVILFVRAYYHLLKTEVRQAIHESQ
MLSEIYPRRAAFMTKCCYLADRIDNIAKLQNQLQSIVTQLNQVFGIQGIMVYGGYYIFSVATTYITYSLAINGI
EELHLSVRAAALVFSWFLFYYTSAILNLFVMLKLFDDHKEMERILEERTLFTSALDVRLEQSVSFYPTITELK
YRDLVLSQFESIQLQLIRNPLKIEVLDIFTITRSSSAAMIGSIITNSIFLIQYDMEYF
GrLU2=Gr28A3
MWLLRRSVGKSGNRPHDVYTCYRLTIFMALCLGIVPYYVSISSEGRGKLTSSYIGYINIIIRMA
IYMVNSFYGAVNRDTLMSNFFLTDISNVIDALQKINGMLGIFAILLISLLNRKELLKLLATFDR
LETEAFPRVLKNLAHQWDTRSLKAVNQKQRSLQCLDSFSMYTIVTKDPAEIIQESMEIHHLIC
EAAATANKYFTYQLLTIISIAFLIIVFDAYYVLETLLGKSKRESKFKTVEFVTFFSCQMILYLIA
IISIVEGSNRAIKKSEKTGGIVHSLLNKTKSAEVKEKLQQFSMQLMHLKINFTAAGLFNIDRTL
YFTISGALTTYLIILLQFTSNSPNNGYGNGSSCCETFNNMTNHTL
GrLU3=Gr64A1
MKGPNLNFRKTPSKDNGVKQVESLARPETPPPKFVEDSNLEFNVLASEKLPNYTNLDLFHRA
VFPFMFLAQCVAIMPLVGIRESNPRRVRFAYKSIPMFVTLIFMIATSILFLSMFTHLLKIGITA
KNFVGLVFFGCVLSAYVVFIRLAKKWPAVVRIWTRTEIPFTKPPYEIPKRNLSRRVQLAALAI
IGLSLGEHALYQVSAILSYTRRIQMCANITTVPSFNNYMQTNYDYVFQLLPYSPIIAVLILATC
TFVWNYMDLFIMMISKGLSYRFEQITTRIRKLEHEEVCESVFIQIREHYVKMCELLEFVDSAM
SSLILLSCVNNLYFVCYQLLNVFNKLRWPINYIYFWYSLLYLIGRTAFVFLTAADINEESKRGLGVLRR
VSSRSWCVEVERLIFQMTTQTVALSGKKFYFLTRRLLFGMAGTIVTYELVLLQFDEPNRRKGLQP
GrLU4
IYILSLYIFFQFISNVSLIVVLKLFRDI
GrLU5
BACR28P1-T7 388-734
Could not find reading frame
GrLU6
BACR06103-T7
Could not locate BAC clone
GrLU7=Gr5A1
MRQLKGRNRCNRAVRHLKVQGKMWLKNLKSGLEQIRESQVRGTRKNFLHDGSFHEAVAPV
LAVAQCFCLMPVCGISAPTYRGLSFNRRSWRFWYSSLYLCSTSVDLAFSIRRVAHSVLDVR
SVEPIVFHVSILIASWQFLNLAQLWPGLMRHWAAVERRLPGYTCCLQRARPARRLKLVAFV
LLVVSLMEHLLSIISVVYYDFCPRRSDPVESYLLGASAQLFEVFPYSNWLAWLGKIQNVLLTF
GWSYMDIFLMMLGMGLSEMLARLNRSLEQQVRQPMPEAYWTWSRTLYRSIVELIREVDDA
VSGIMLISFGSNLYFICLQLLKSINTMPSSAHAVYFYFSLLFLLSRSTAVLLFVSAINDQAREP
LRLLRLVPLKGYHPEVFRFAAELASDQVALTGLKFFNVTRKLFLAMAGTVATYELVLIQFHEDK
KTWDCSPFNLD
DOI
Associated Information
Comments
Associated Files
Other Information
Secondary IDs
  Language of Publication
  English
  Additional Languages of Abstract
  Parent Publication
  Publication Type
  Abbreviation
  Title
  ISBN/ISSN
  Data From Reference