Open Close
Reference
Citation
Mount, S. (2001.8.14). Intron annotations. 
FlyBase ID
FBrf0137489
Publication Type
Personal communication to FlyBase
Abstract
PubMed ID
PubMed Central ID
Text of Personal Communication
In the list below the introns are suspected of being an
annotation error because the intron is extremely short, because the 5'
splice site does not conform to consensus, or both. In some cases, the
intron is displaced relative to its actual position. In others, there
may be no intron at all. In all cases, the evidence for the intron
should be reviewed.
The list contains lines like:
17860935 17860909 2R CG11716:2 26
GATGAGAACGAAAAAAAATGAAAAAAAAACGAAAAATCAAT
The penultimate field is the length of the intron, and the sequence is the
intron itself plus 10 nt. upstream and 5 nt. downstream.
Steve Mount
\------------------------------------------------------------------------------
--
17860935 17860909 2R CG11716:2 26 GATGAGAACGAAAAAAAATGAAAAAAAAACGAAAAATCAAT
2828076 2828061 3R CG1028:1 15 AAGAACATCTAAAAAAGATAAAAAATCGAG
4217476 4217435 2R CG8024:5 41
CAAGACCAAGAAAAAGAGCCTGACGCGCCGCCTGCTTCTTGGAGGCCTGAGAAAAA
4750702 4750767 3R CG11963:9 65
GATTGCACAAAAAAAGAGGAAAAGAAAAAGGAAGAAAAGAAAGACATTTGCGAAAAGAAAGGTAAAAAGTAAAGGGATAC
8747854 8747891 3L CG4974:1 37
GGAAAAACTGAAAATATCGGTGCGAAATTCGAGCGGAAAAACGCTAGAAAAG
11486731 11486686 X CG2448:5 45
AGTTGAAAGAAAACAAAAACAAAGATAAAAAACGAACGCAAAACAAAACTAAAACTGATA
6576625 6576694 U CG12460:3 69
GCCCACCTTTAAACCACCTTTAAACTATCATCCTAATGCCGAGAAGGCTAAGCGCGCCCTGGACGGATCGATGCGAATG
GTGTA
7421538 7421612 3L CG16992:2 74
ATGCTGGATAAACAGTGGGTTTTAGGGTAGAGTGTTTAAGCCAGTTTAAGACCAGTAATTGATTTTCTTTGAACAGCCT
ATGACTGGTC
14024831 14024911 X CG1517:14 80
TAGGGCCCAAAACGCCAGCGTAAGTAGCGATGGGTCTTCATTGTGAATATAATATAAGAATTACATTTAAATTTGTTAT
GTACCCTTCAGAAGCA
9846925 9846964 2L CG4619:1 39
AGAGAGTTGAAACTATATAAACACAGTTTAACACATCGTTTTGTTTCAGCTAAA
14960345 14960361 2L CG15270:1 16 GAATGAGCCAAACTTTTAAAACTTTAATGCA
11605947 11606010 3R CG4546:1 63
TGACTTCGGTAAGTGATATATAAGAAGCATAATAGATATGGATTCTTATGTAGCCACTTTACCTGCTTCTCCAGATCG
8194909 8194832 3R CG17227:1 77
AGAGCAGGGCAAGTTGTCATTTTTCAAGAAACTTCCGACACAAACTCTTGTTGAGTCTGGTCTAACTTCTCGTTTCCCG
TAGATGGCGACGT
2830285 2830230 2R CG12055:1 55
TCCCCTGGCCAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAAGGTCAT
1579159 1579121 3L CG12104:2 38
ATATTTACCAAATAAGTAAAATTTATAAATAATTTTAAAAATAAAATGTTAGA
4509091 4509129 X CG6998:3 38
ACACACACACACACACACACACACACACACACAAACACACACACACACGGACA
11805824 11805779 3R CG4201:4 45
GTAAGTTAATACAGAAAACTGTTAAAAATTTACTAATAAATCATTTGGGTTACAGACTTG
6003419 6003364 X CG3648:5 55
GCCTTTCCTCACAGGTTAATAATAATAGTAATATATAATTTAATAGAATTATATCAATCGCTTTCTTGGC
5172226 5172303 3R CG18473:6 77
TGACCCCTAAACCTAAAAAGTTTGTTATTCTGGTAGCATCTCTTATCATGTTTTTCTTGTTGATAAGATTAGCGCGGTT
CTTTTGGCAATAA
9164046 9164009 2L CG17011:1 37
TCCACAGTCAACCTCACCCCGCAATCCCGGCCAGATTTCCCCTGACAATGAC
7854710 7854644 3R CG14740:4 66
AAAGTGCTAGAGAACTAAGGTGAATGTTTGCTTTCATTATTCTAAACTTTCAAACAAATATTTTCTCTCTTAATAGATA
AC
22678468 22678537 3R CG18472:6 69
GGAAATTTAGAGAACTGCATACAGTGTCTGCAGCGTGATGTTTTTACGATTGTTTAAAAATATATACATATGTAATGCA
AATAA
528668 528712 X CG5273:3 44
TGGCTTTTAGAGACCATGCTTCTGGAACGTTCCACTGTGCACCCACTCAATTACCCGAC
3196268 3196204 2R CG8708:2 64
CTTTACTACAAGACGGATGACGTAAGTTTCGCCTGATAAGGGATAGGTATTCTTAACATCTTGTGTTCCGACAGGGTCT
12768031 12768085 3R CG8907:2 54
CTTCCAGGTGAGCAGCCACGATTTTTCAGCACTTTGAGATCTGTAATAATTAGATCATTAATAGGTGGC
9397087 9397009 X CG3004:3 78
ACTGAACTGAAGCATCAACTAAAACAACATCCACACAACAATTGAACAGATTAATGAGAATACCTCTGAAAATGAGCGC
TTGGCTTTTGTAGC
9815336 9815258 3L CG6707:4 78
TGCTTCGGTAAGCCAAATCAATTTAAAATCAAGCTGAAGTATGTGATTTTCTAAACCCATATGTGTGTTTCCTTTTGCA
TTTTTCCAGGATCA
15771723 15771655 2R CG17999:2 68
GCATTACAGCAGCCGCGTAAGTTTCTGTGTATTTCGCGATGAACTAAATCAATTCTAATAGATGTTTTCTAATTTTAGG
TATG
15973563 15973607 2L CG4892:1 44
AAAACGCTGGAGGAATCTGCAAAGTTGGCCACGGATGCCGATTCCGTAAAGAGTATGGA
7689844 7689784 3R CG6977:8 60
AACCGCGCCAAGTAAGTGTACTTTACTTTTGCGAAGAGCTTTTCTAATGTGTAATTCTCAAATCCGTTAGCTACG
20060506 20060558 3R CG18670:4 52
CAATCAACAAAGTAAGTTCGAATTTGTTTCAATAAGCGGTAGCTAACTGTTTTTTCCTGCAGAAAAT
1663690 1663741 3R CG1208:4 51
TTAATTGGTAAGTGATGTAAACTTGCCAGTTTGAATTCGATTTGAATGTGCAGCACTTCAGGTATC
2375669 2375613 3R CG10690:2 56
TCGTGCTGTTAGTTAGAGTACGGATGAAGTGAGAGATAGCCAAGTGCGCGACAGGTGTCCACTCACCTTGA
646780 646841 3R CG1277:1 61
GGCAATGTCAAGTTGCTAAGCGAAGAAAGCAGTCATTAGACATAAATTTGAATGTTAAACTGGACACTTACCTGGG
9449390 9449448 3R CG9351:11 58
ACAAACCAAAATAAATTGTATTTAGTAGTTAAATCCCCCTCTCTCCAAACTGATATGAACAGCAGCAGCAGCG
7939447 7939495 2L CG7392:5 48
TATGCATACAATAATAAGAAAGGGAAAAGAGAACACAACATAAACATACAAATAATTGCTAAA
16246488 16246519 2R CG9696:1 31 CGTCGAACTGATACCAACCTTCTGTCTGATACGGCGAACAGCAGTA
20361942 20361957 3L CG5100:5 15 GATTTAGGCAATATATATATATATAATGCG
1093302 1093356 4 CG11148:6 54
TTGATGGTAAATATTTGCATAATTGTTATATATTTAACTGTATTCATTTTCATTACATTTTTAGTACCC
23662918 23662846 3R CG4976:4 72
AAACTCAAGGATGATGCAGTTAAGGTAAGCTGTTCAAGAAATACCCTATTTATGGAGTTATAAACCTATTATTCTTTTA
AAGGCCCA
6550270 6550209 X CG3203:4 61
TCTTGACCGGATGTGTTATTTACACATATCAAATATTAAGATATCTTACTAATTGCCCATGTTTCTTGCAGATATT
17593271 17593231 3R CG6575:2 40
ATGATTAATAATTAATAATAGTAATATATCCGGATGCATTGCGATATCGGTCTTA
11811999 11811944 X CG11366:1 55
TGTAAATATTATTAGACACTTTTTCTTACATTGCAACATCACTTAAAAAACAAAAAAAAAGTTACCGATT
11619163 11619096 3R CG4224:6 67
TGATACGCAGATTTAATAAGTAAGTACTAACTGAATCCATAGTTATGGATTCCTCACTAACTTTGACTGCTTTACAGAG
ACA
17020448 17020436 3R CG6056:1 12 GGTTTAACCAATTTCCCGAAAAATGGT
7583359 7583321 3R CG6939:9 38
GCCACGCCCGCAAATTTTTTGATATAATTTTTTATATATATACATATATCCTT
20042622 20042577 3L CG13812:2 45
ACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAACAATAATAGCAGTA
8929877 8929826 3L CG5194:1 51
AAAAAAATGGCAAGTAGAATAGATTTTTATGTGGCCCATAGTGTAAGATAATTTCCCGTAGGTTGG
16013610 16013538 X CG9910:5 72
TAAGTGAAAGCACTTACTCATTAAGCGAAGCACCCTTCCAAATCTCGTCATCCCCGTTATCTTTTTTGACAAAAATAAT
CAGTATTT
18909539 18909476 2L CG10699:7 63
GCAGCAGCAGCAGCATCAGCCACATTCGTCGCAGCTATAGCAGCGGCATCACACTGAACGCTCGCAACCGCAGCAGCA
7795994 7796027 X CG1543:1 33 TCATCACAAGCAGGAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCA
19237792 19237727 2L CG18576:5 65
CCGGATGGACCAGGTATGTAAATACCAGCTAACTCAATTATTTGATTGTGAACTAAAATGTTTGTCCCATTTCAGTTGGC
15564187 15564217 X CG8544:12 30 ACATCGGCAACATCAGCAACATCAGCAACATCGGCAGCAGCAATA
15893555 15893495 3L CG5830:5 60
AAAGACGTAACATCAGTGGGAACTAATGTTTATAAATATATGATAAATTGTTTACATATTACAAGACCAAGCAAG
9205307 9205382 3L CG4481:15 75
TGGGCTTGGGCATGGGACTGGGCGGCGGCATGAGTGGCGGTAGTCTGGGTAAGGCCAATGGATCCATGATGTTGGGTCC
ATCGAGCGCCG
4495722 4495690 X CG2984:1 32 CGGGGGAAAACCACAAAAAATAACAGAGGGAGAAGCAGGAAGATGTT
1082166 1082098 3R CG12173:2 68
CACGGATATTCCAGGAGGTGAGTGGCTGATCCACACGAATCCTCATCCGTAACATTTTTAATGTGAAATTATATTTTAG
AAGC
17868183 17868121 X CG5659:8 62
AGCTACGCCCCCATTCTTAGTTCATATGTAATGGCCTCTCGAATGTTGCAAATCCTTAATGGAGATCAGTGCTCCCA
11945108 11945069 X CG1924:1 39
CTGCCAGATGCCGACATGATTTTTGATCCAACTGCCACGAAACCTGAAGATTGG
3943325 3943265 2R CG8258:1 60
GCGCCAGTCACCGTTTACGATAATCGATAGGCAAGTGCCATCGCTATCCCATCCAGAATGTTCGCGGCCACTTTG
8380592 8380667 2R CG4740:2 75
GCGGCGCCACCCTGGGCTACAACAAGTGAGTCTCTTAAAGGATTACGATCTGAGCAATAGCGAAACTAATCTTATTTTT
CATGAGCAGTC
25958904 25958925 3R CG9682:5 21 CTGGAAATGTCGCTGGAAGTGCAGCAAATGCTGCTG
13489863 13489819 X CG10986:10 44
GACACGACGACGGAGGGCGGCATTCCGCCGCTGGCCATTGAGATTGTCCAGGAGATGAC
19602373 19602322 X CG15618:4 51
GCTCGTCCTGCGGCCCGTCGATTATACAGAAAACGCTACACTAGCACTGGCTATTCTGAAGAGGAT
13557244 13557296 2L CG18507:3 52
GACGGTAAGTCGGGCAAACTGTTCTAACTGGAAAATAGTTAAATAAAATTATACTTTTCCAGCTCAC
20685914 20685859 2L CG9337:4 55
GTACAGCAAACGTAAGTGTTTGGAGTCCATATCCGAATCTTACTGACATGAAATTTATGCGCAAGCCGCC
21276976 21276925 3L CG5664:3 51
GCAGTTGTCGCGTGAGGATTACCTAGCATTACTCCTTAGCGCCTTAAAAGACTATGACAAGTGGTT
16502581 16502641 3L CG18860:2 60
CACCAGGCAGCGTGAGTTAACTGGTTACCTTTTAATGACTATGATACAGTAACGGATGCATGTTTTTTAGAATCA
12412254 12412202 2R CG6530:2 52
CACTCCAGAACGTGGAAGACCGTTGGTAAGCTGAATTCCCTGCTTGACTTTAAGGTTTTTAGTTAAT
11855121 11855063 X CG11359:1 58
TTGTCAGGTGCTAAGGGAAAAATTTGTTTAGTTAATGGAAAAATATAAGGCACAATTTATTTACTTACTTTTT
19731355 19731314 3R CG5405:11 41
CGTCTATGTACTACCTAAATCAGAAAAATATCTGTGTGTGAAATTATATACAAAAC
11854974 11854900 X CG11359:2 74
GGGTGAAACTCTAGAAATACAAATGTTGTACGATTTCTGTGTAGTTTTTCCATATGTTTGTGGTTTGTTAAATTTGTAG
CTTACCAATT
2864572 2864510 2R CG18495:4 62
AAGTGAGAGACTAGGAAAAAATTATAAAATCATTTTAGTCTCAAATCAAAAGAAAAAGAATCCGTGGTGAACCTTTT
16094621 16094684 2L CG4935:4 63
TGATTATTAGCTATATACATATATTAACATGTGGGTTTCCTTTGTCATATATCCGTCAGGTGATAATGGCGGCGTCGT
4254271 4254214 3L CG11583:2 57
CCACTACCATCTATTAACGAGTCATAGGTTAGCCATAAGCTTGGTCGTATTGTAAAGGAATACCTACCTCAA
11156705 11156639 2L CG6392:10 66
ATGCCCATGCCTATTGTCGAGGGTGAGGAGACGAATTACTTACTGGAAAAACTTAATATGCAAAGGTAAAACTCACCGA
AT
21092849 21092818 2L CG8672:1 31 TCGACAATGCCTCCCATGAGGGAACGCATCCCTCAGATCAGATGGA
15249872 15249814 2R CG13867:1 58
AGTTGTATGCCTGAAAGAAGATCGTTTTTAGTTCTAACGCCAAACTGCTGAAGTTCTCTTGAACTTGCCATAA
16363264 16363320 3R CG5206:11 56
GGCGTAGTAACTGAAATGGATTATTTTTTAATTATTTTGTTAATCAGTTTTGAATCATTATCCTACTATGT
2468882 2468827 3R CG1315:3 55
CGAAGAAAAACTGAACGAAAAAGATAGAATTAATTAAAATGTCATACTTTTGTTTTTGTGTTTACCTTAA
21092318 21092288 2L CG8672:2 30 TCACGTGCTTCTGCATTGGTAATTGCTGGTAAGTCGTGGGGAACC
20219992 20219923 3L CG5517:14 69
AGGGACTTGCCTGTAATTGGATTACCAAGAAATCAGATATAACTAATACGCGGTAGATCCACACCAAATACTGATGTAC
CTTTA
19308840 19308895 3L CG12518:2 55
CAAGGACGTCCTGTGAATAAAATACAATTAGTTTATAGGGCAGCAAGCTAAGATCTCAAACTTACGGATT
19495556 19495606 X CG12703:5 50
TCGCCGGCGTCTTCCTGACACGCCTGCGCCGCCCCAACTGGTCGCCTGACCGTCGAGGAGCAGAA
15557856 15557784 3L CG7594:1 72
CAAGCGATAGCTTGTTCGGGTAAACCAATATCTTTTCATTAACTTTAAACACTTTCATCAATGTTTAATTGGTTATTTT
CAGCTCCG
6989177 6989108 U CG17419:4 69
TCATTGGTAAGAAAGTTATTATCGCGAAATGTAAAATATTATTTCTTTTACATATATACTTTAAATATTTATTTTTTAG
CCGGC
18749756 18749804 X CG12527:2 48
TCAGCGATCAGAAGATTCGCAAGGTGCTGTCCGACAACCGGATCGCTAGTGGCTCCAGTGTGG
10647739 10647697 X CG1655:1 42
AGCAGTTCGAGAAGGAGCTGGACAACCTTAAGGAGTTCTACAACAGCAACAGGAAGA
7179690 7179729 3L CG14827:1 39
TCCGCCCGCTGAGGATTCCAGCTGTGCCACTCGAAGACGATCCTTATCTGCTCC
13973792 13973869 3R CG7985:2 77
GCAACAATGAGAGGCGCCAGGTGAGTGCCCTGTTGGCAGTTACCTTAAGTATACCTGAAATATAATGCCATACCATTTA
ACTTTTAGCCAAA
17101709 17101779 3R CG7836:4 70
CACGAAGGGTGAGTCCGAATCCTGGCTAGAAGCCAAAATCCTGATCCATGATAACCAAGCTAATTCACGCTCCATTCGC
AGGCGG
1467942 1467872 3R CG2244:9 70
ACAAGAATGTGAGTCTCATCAGCTTTGTTAGTTGCAATGAGTCACGCGTATGTTAAATAATATGTTTCTTTTCTTCTTA
GTTACA
15559956 15560017 3L CG7325:1 61
TGTTGGGTAAGAGTTTTATTTTGTCAACGATTGTTTATATTTCTAACAACACATTTTTTTTTTGCAGTTCTTTGTA
4879335 4879392 2L CG3753:6 57
ACTTCAGTAAGATACATTTTGAATACTTTGAAAAATGTATTTTTCGCTAACTCAACTTTTTTTTTAGTCCCA
11133499 11133439 2R CG8435:3 60
AGCCCAGCACGATCAGTCTTTCCGCCACATCCTCCAGCAAAGCATCCGCAGCGCAGTCAATGGTTAAAAGGAAGA
12318997 12318935 3L CG4392:4 62
GATGTCGTGAGATGTCTGTCTTAATCTCGTTCCAATCAGGTTAACTCGGCTCGGCCCGGCCACCTCGGCTCTGCGGC
16353590 16353661 X CG18582:1 71
AAATCCACAGGCAAGAACATCCGCTTTAACTATTGTCAAAACCATTGAATTAATGGCATTTGGTTTTCTCATTACGTAC
AGGTCGC
2825119 2825177 2R CG11217:3 58
ACTGTTTCAGGCAAGACCCGCGAACATTACGTTAAGCTCATTCCACTGAAGTGTTTCCCCTCTAAAAGGTTTT
5988569 5988513 2L CG9154:1 56
GGAGGATTGGGCAAGAGCACCTGCACATACCTTAGAAACTTATGGTGAAACTCTCTTCGCTTGCAGCAATT
3163265 3163210 2R CG8710:1 55
CTTCAGCTTGGCAAGATTTTTAAGAATCTCTAACTGCTAATTCTAAATAAATTGCATTCAAACAGAAGGA
19016796 19016717 2R CG4012:10 79
CTAGAACAAGGCAAGCAGCATTTAATGCACAGCACAGACTAGTCGGAGTTTTCCTAATGCATATATATATTATTATTCT
GTGCTTTTAGTGGAT
5188869 5188929 2L CG14031:4 60
AATATTTGCGGCAAGCATAATCATCTATTTATATACGAAATTGTATTATTAACTATATTTTCTTCTATAGAAACT
8019903 8019849 2L CG8683:10 54
AATACAGAAGGCAAGCATTTACAAGACAATCCATTATAATATATAATTAATAATCTTTGAATAGGAGGC
1342668 1342597 3R CG2902:2 71
CACAATAAAGGCAAGCCCATTGACTAACTGGATGCTCCACTAATCCGAATGCGATAATCACGCTTTCCCATCCAACCGC
AGCACCT
1921664 1921608 3L CG1960:11 56
GAAATGAAAGGCAAGCCTAACTAGAAATCTTATTCCAACTAGTGGCTAATCGGTAATCTCCCACAGTCATC
18784417 18784358 2R CG10327:4 59
GGACCAACAGGCAAGCCTTCACACCTCAATCATTGTTTCAAACAAAAAACTCTCTCACTTGCTCCGCAGGGCGG
10083374 10083316 3R CG8538:1 58
AGCTCGAAAGGCAAGCTTAGATATTTATCGAATCTCAAAGTGATACTCAGTTAATTCTCGCTTTTTAGAACCC
5140899 5140959 X CG4208:2 60
TGGCATACAGGCAAGGAAATTCTTTTGATTGCATCACAACTCGATTTAAACCCATCCCTTCTGCTTTCAGAATCC
10558265 10558328 3L CG18628:1 63
ATGGCCTCTGGCAAGGATTGCAATGGGTTACGCTCGACAACAGCTCTACTTAACTGCTTCCCATACATTCTAGCCCTT
14980446 14980449 2L CG15270:18 3 GGATAATTAAGCTAATAA
11800598 11800602 X CG1786:1 4 TTGCCCTTTGGGCATGCGG
21110150 21110155 3L CG18023:4 5 GCAGCCGCATGTAAGCGGCG
8109104 8109109 X CG2156:3 5 TTTCGTTGGTGTAAGGAACT
1864866 1864865 X CG3895:4 1 CGAGTATCAAGTAATG
11794818 11794822 2L CG18665:1 4 CCTGCGTAGAGTAGAGTGC
94543 94539 2R CG17478:1 4 CTACACCGGGGTAGATTTT
5454509 5454523 3R CG8348:1 14 AAATATGTATGTATTTCGTTCTAGGATGA
8169409 8169427 3R CG12242:1 18 GCCCGAGTTCGTCAAGCTCAATCCATAGCACAC
15298696 15298677 X CG18620:2 19 CGATCCCCTGGTCCAAGCTATTGATAAAGCACCC
15470950 15470977 X CG8184:13 27 GGCCCTGCCGGTGACGCCATCGAAACCGCGTCGAAAGATCTA
312955 312961 2L CG4574:2 6 CCAAAAATTTGTGAGGATGAT
11533103 11533083 3L CG18331:2 20 TCTTCCAATGGTGATGGAAACTCTACCCAGTCCTC
550344 550333 2R CG10453:3 11 CAGTTCACAGGTGCCGATCAGAGAAA
16969140 16969122 3R CG3353:2 18 ACGGTGCAAGGTGCGCTACTGCTCCGAGGACTG
8575767 8575782 2L CG18405:21 15 ACAAAGTTAAGTGCGGCGGCAGCAGCCATG
5673571 5673595 3L CG5406:22 24 GGTGGGCGGCGTGGGAGGCGTGGTCGTGGGCGGACTGGG
11896105 11896091 2L CG18787:2 14 AATCCTTTCGGTGGTTTCCAACAGCAGCA
22827234 22827205 3R CG6124:5 29 GTAAGGACGGGTGTGTCAACGGGCTTTGCGTTTCTCCAGATTTT
17439079 17439107 3L CG7555:11 28 ACCATACCAGGTTAATATCATCCGCTATGCGCTAGCAGCACCC
12037111 12037097 3L CG5654:3 14 GTTTTCCCATGTTCAAATTCCTAGAACGG
18311420 18311404 2R CG3487:1 16 TATTTGTGAGGTTCGTATGTTCGTCTGCCGC
22753922 22753902 3R CG6277:1 20 ACTACCATCAGTTGTGGGCTCCGCTACGTTATGAA
19890208 19890165 3R CG5501:10 43
TGGACGAAGGTAACAGCTGCTTATTTTTTTAAAAATTCAAAATAATAATTAAGGGGTA
16131207 16131268 3L CG5057:1 61
CCAGAAAATGTAAGAAAATGCTAAAATTTATTTGATCAAATGTCTATAAATATGTGCACCATTAGTAACAGCTTGG
21127774 21127714 3L CG7758:2 60
ATGAGAAGGGTAAGATTTGCGTGAAGACCCCTTTTTAACTTCACTTGAAACACGTACTTTTCTTTTACAGGCTGG
3245833 3245867 2R CG8706:1 34 GAACTGTAAGTAAGCCGCGGGCCTGGCCACGCCACCATGCCACCATGCC
4381249 4381299 2L CG15436:1 50
ATACATCAGGTAAGTAATATAGTCCTTCATAAAGTTCAGCCTAATAAGTATTGTTTATTACAGGG
16555316 16555257 2L CG17332:4 59
CGGCAAGCAGTAAGTTTAGATTTTATACTATGTTACATACAATCCAATTACCAAATCATTTTCTTCTAGCGTCT
13488963 13488934 X CG11197:5 29 AAAAAAAGGCTAATTGTATTTTTATAAATCTCCTTACAGTACGG
5349633 5349683 2R CG12908:9 50
ACTGGTAGGATACAATAATTGTTGGCCGAAAGCAAATGCCTAACCCAATATTCTCCTCAGATATT
7330922 7330957 3L CG18415:1 35
ATCGTAAGCATACCGCCTGAGGAAGCTAATAGGTTTATTGAAACTATGAG
325584 325528 3L CG6936:4 56
ACCAGCAGGTTAGATCATGTCGACGATACGGTGAAGAACATGTTCAAAACGTCTTTCTTAGGTTTTCTGGG
11486832 11486790 X CG2448:4 42
TTGACAAGAATATACATAAAGATATTTATATATATAAATAAATTATATATAGAAGTG
1500098 1500155 3R CG1347:2 57
GAAGCGGGAGTATCCCCGCCAGACAGCGGTAGCCAAGTCGAGGAGACAGTGAAAAACCAACGGCTCCATGAT
6992189 6992144 U CG17419:1 45
AATATGGAGGTATGAGTAATTTTAAATGGAAATTTTGCTAACTATATTTTCCAACAGGGT
5815239 5815304 3L CG5568:3 65
CATATTTAATTATTGTAATGTTTATGTTGTATTTGTATTTTTATTGTATTTGTATTTGTATTTGTTGTATTTATCGTAAG
1546419 1546459 2R CG9397:2 40
TTTGTATAAATATTTTTACTTCTCGTAACTCGATAGTCCGACCCACGAAAGTCGT
10289245 10289315 2L CG5096:1 70
CAAAGCTATGTCCAAGAAACATTTAACTATATGGTAATCATTAGTTATTTAGTTCGCTATATAATACACACTACTTGCA
GGAAAA
7909097 7909173 2R CG3845:4 76
AATGAAAATTTCCCCAAGGGTAAGTGCTCAACATTTTAAATCTAATCTGTTTTATCGGCAACTTATATTTGCTTTTTTC
TTCGTTAGGCAT
8026105 8026042 3R CG17645:2 63
GAAGTCATCATCCGGCGGAAAGCAGGCCGAGAAGAAGGGCAAGTACAGGATTGTGATGGTTCGTCATGGAGAGTCCGA
12661843 12661789 3L CG5433:5 54
AGTTTCAAAATCGAATCACTTAACTTAATTAACTTAAATTAATCATTCCCATTTATTCTTGCAGAAGAA
7332608 7332618 3L CG18415:3 10 TCCGTCGTAATCGGGCTGTAAATAA
4178850 4178915 X CG3626:3 65
AGCTTTCCCTTCTTTACCTATAAGGTGAGAGATTTCGAGATTCATGTTAATTTATATTAAATATTTTTTACCTACCTAAT
6049539 6049477 X CG3585:14 62
GACATTAAGGTGAATTTCAGTGGCGTAACTGCTCGTTGAGAACGTTTTTATTAATCAGTGTTTATCTCGCAGATCTG
16184194 16184269 2L CG4455:1 75
TGTTTTTAGGTGAGCGAAAGAGAGGGAGAAGAAATGAAGAAATCGCCTCGCGATCAGATTTTACGGATACGCATCTCGT
TATTGCAGGCG
22636596 22636537 3L CG11352:6 59
ACGGCAAGGGTGAGTACTTCTGTGAGGCGTGTTTGGAGGCGGCTACCTTCTAATCAGATCCTCGTACAGGCCAA
25385908 25385974 3R CG18111:1 66
ATTGGACTGGTGAGTGCTCGATACAGATAAACGGCGACCAGGACCAGAATAATTCAACGCCTTCCCTTGGGTTATAGGC
CT
15398624 15398680 3L CG7275:2 56
CAACGAGGATTGCAAGTGAGTAAAACGGCCATACGAAGAGGATGTGTTGCTAAAATCTTTATTTCTTACAG
4930913 4930855 2L CG18623:1 58
TGTAGCTCGGTGCCTGTGCGTGTGTGTGTGGGTGTGTCGTGTGCGTGCGTACGTGTGTGTGTGTGCGAAGTTC
15371470 15371419 3L CG7804:1 51
TACAACAATTTGGACAACAACTTTAAGATGCAACCGGCCAACAACTTTAGAATGCACCCAGCCAAC
26196079 26196151 3R CG18030:2 72
GTACACCCACTGGGTTGGAAGCGGAAACTTCGTCCAGCACCACCACTACAACAGCGGCAACCTGCACAACGACATCTCC
CTGATCCG
8255588 8255516 2L CG14272:1 72
GGTTTAACTCTGGTCAAAAGAGAAACATTTAAATTTAAAATCTTGTATAACAATCGAGTTCCAAACAACGCCGTGTGCT
CACCTCCG
25629490 25629529 3R CG15519:1 39
TTCTGGAGCCTGGTCAACAAGGTTGAGCTGCCCAGCTACAACGACCGCTACCAG
5182417 5182357 2R CG12215:5 60
TGGTGGGGTGTGGTGAGTCCCTTGGATCCCATGACATAATCACAGTGCTAGCCCATCCTTTCGATTCCAGATCAC
8482705 8482645 X CG12108:3 60
TCTATCAGGATGTACGTATGCATATCTATCACCTAACGTTCTAATATGAAATGTACATTTTTTCCTAAAGCTGGG
15558694 15558756 3L CG7327:2 62
AGCCTGTTTATGTGAGTGAACATCTCCAAAAGCTTAAGAAGGACCAAATATAATATTTTTCTAATTATTCAGCTACT
19629791 19629715 3R CG13598:9 76
TTTCTATGAGTGTGTGTGTGTGCCTTTCGTAGAGTCGCCCACCACAACGCAGCTGCTTTCATCAGTTCCAACCGCTCAA
CCAACAGTCGAG
9493872 9493910 2R CG10117:1 38
CAGCTAAAAATGTTTTGTGTGTGTTTGTTTAATGTTTCTGTTGTTTAAGAGCG
17695439 17695388 3L CG5587:2 51
ACGAGGAGTATNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCCACC
4455817 4455766 U CG17686:2 51
AACTATGGTTTTAAGTAGACCAGCCGACCACCCTGACGGTTCCGGGTAACTTGACGACTTGATGGT
18472254 18472201 3R CG4803:3 53
AGGCAAGAGATTATCTCTCGATATTATTATTATTATTATTATGTAATAAACTTATGATTTCAGGCGAG
24080681 24080748 3R CG1867:2 67
GAATGATTAATTCATACTATTAATTACCGACTTTCAACTAATATATTTATTAATTGCACTTCCTTTTTCACCCACAGAT
TGT
2988737 2988681 X CG14265:1 56
ATGAAAAATATTCCAAAGGCACTTTCAATTTATTTGCGGTCTGGGGCAGCAAGACAATTTGGAAAGAAAAA
7675238 7675178 2L CG7179:1 60
GCAGCACCGATTCCTGCAGCAACAGCAATTACAACTGCAGATCCTGCAGCAACAGCGACTGCAACAGCAGGTCCT
6080218 6080173 3L CG10529:1 45
GTCGATATCATTCGCATCGAACTCTTCGAGATCTCCAAACCAGCCCAAATTCAACATGAA
6049677 6049624 X CG3585:13 53
AGGTGAGTTGTTCGGTTAGATATCGGTTTAAACGGGTGATAATCATGTTTAATTCCTCGACAGGCCCA
20951583 20951652 X CG1484:6 69
GGAGAACTTCTTCTGGGTGGCGCTGGGCGGCCGCAAGCCTTACGATACGGACGCCGAGTACATGAACTACACGCGGCTG
TTCCG
1579401 1579420 X CG17968:1 19 CAAATTAATGTTGAACAACTAAAATCACAATGGA
3958248 3958180 2R CG8247:3 68
TCTCAGTGCCTTGTGCCAAAAGGTGGGTGTACATCTTCTGCAGTATCCCCTTATTTATTCCCCTCATTTGTGCTCTAGG
TCAT
15151035 15151044 3R CG18493:1 9 AGTTGCCTCATTTGTGAAAATGGC
15141983 15141912 X CG9176:3 71
TTTTACGCGCTTTTTTAAAGTCAGTTAATCGTCGATGTTGAGCATTATTAATGTGCGTACTAATTTGACTGGCTTTTGC
AGGTTTA
\------------------------------------------------------------------------------
--
DOI
Associated Information
Comments
Associated Files
Other Information
Secondary IDs
  Language of Publication
  English
  Additional Languages of Abstract
  Parent Publication
  Publication Type
  Abbreviation
  Title
  ISBN/ISSN
  Data From Reference